FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

När arbete inte ger frihet – fackligt arbete och mr

Föreningsfrihet, organisationsfrihet och rätten att fritt få välja sitt arbete är alla mänskliga rättigheter. Samtidigt lever 27 miljoner människor som slavar i världen idag, man uppskattar antalet barnarbetare till 250 miljoner och i många länder i världen fängslas och mördas personer för sitt fackliga engagemang. I Sverige ses samtidigt ett fackligt engagemang som någonting så självklart, att det till och med får utföras på arbetstid. Denna utbildning ger nya infallsvinklar på rätten till arbete och väcker tankar kring vikten av fackrörelsen engagemang i en global kontext.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg