FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Att arbeta rättighetsbaserat innebär ett stort perspektivskifte – att få eventuellt stöd som en rättighet och inte som resultat av välgörenhet eller medlidande. Ingen har formulerat detta tydligare än funktionshinderrörelsen som påpekat att det måste finnas plats för alla och att samhället måste anpassas till den enskilda människan och inte tvärtom. Denna utbildning ger en introduktion till FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft 2008 och tar oss med på en resa från vårdperspektiv till rättighetsperspektiv.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg