FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

MR-dilemman i vår vardag

Mänskliga rättigheter är universella och alla rättigheter är lika viktiga. Men vad gör vi när rättigheter krockar med varandra? Bör vi respektera manlig omskärelsen som ett uttryck för religionsfriheten eller är det en begränsning av pojkens rätt till självbestämmande? Är det okej att sätta upp övervakningskameror på allmän plats för att öka säkerheten eller är det en kränkning av den personliga integriteten? Vad är viktigast – att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden eller att de får lika lön som äldre arbetstagare? Kan man sätta IG i samhällskunskap på en elev som uttrycker rasistiska åsikte? Denna workshop ger insikt kring MR-dilemman som vi ständigt möts av i vår samtid.

 

Håller med/inte med

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg