FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Mänskliga rättigheter i kommuner

Mänskliga rättigheter bygger på en enkel princip – alla människors lika värde. Men vad innebär detta i praktiken? Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat i en kommun? Kan en rättighetsbaserad beslut och verkställighetsprocess stärka vår förvaltning och öka kvaliteten i kommunens arbete? Utbildningsdagen ger ökad kunskap kring mänskliga rättigheter och verktyg för att arbeta rättighetsbaserat i praktiken.

Exakt utbildningsinnehåll skräddarsys alltid efter kundens behov men preliminärt kan utbildningen dock innefatta följande delar:

– Vad är mänskliga rättigheter – bakgrund och förståelse för rättighetssystemet

– Hur blir mänskliga rättigheter tillämpliga i Sverige

– Hur implementerar man mänskliga rättigheter på kommunal nivå – ansvaret att respektera, skydda och främja

– Kommunen som garant för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

– Mänskliga rättigheter i skolan

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg