FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Introduktion till de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter berör alla delar av våra liv. Allt från arbeta och utbildning, hälsa och fritid, delaktighet i samhället, våra nära relationer, vårt behov av skydd och säkerhet m.m. Kunskap kring mänskliga rättigheter och förståelse för hur dessa skall implementeras är väsentligt inom alla verksamhetsområden. Fonden för mänskliga rättigheter erbjuder därför en grundutbildning som anpassas utifrån er verksamhet och som ger bättre förståelse för:

 

  • Vad mänskliga rättigheter är – bakgrund till och förståelse för rättighetssystemet

  

  • Hur mänskliga rättigheter blir tillämpliga i Sverige

  

  • Medborgerliga och politiska och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

  

  • Vem som ansvarar för vad – ansvaret att respektera, skydda och främja

 

  • Hur  mänskliga rättigheter ska implementeras i er verksamhet

  

  • Vad det innebär att arbeta rättighetsbaserat i praktiken

 

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg