FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Huvudbild t Utbildningssidan (beskuren)

De mänskliga rättigheterna – från ursprung till nutid

Den 18 december 2010 satte den arbetslöse akademikern Mohammed Bouazizi eld på sig själv, efter att poliser beslagtagit hans grönsaksvagn. Detta blev startskottet för den arabiska våren – en folklig revolt mot auktoritärt förtryck och mot regimer som inte respekterat människors grundläggande mänskliga rättigheter. Redan på 1600-talet konstaterade John Locke att människorna har rätt att revoltera och ersätta makten om de styrande misslyckas eller underlåter att försvara sitt folks rättigheter. Aktuella händelser i världen knyts samman med historiska och filosofiska aspekter av mänskliga rättigheter.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg