FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Huvudbild t Utbildningssidan (beskuren)

Utbildning och uppdrag

MR-fonden arbetar med utbildning inom mänskliga rättigheter.Vi hjälper myndigheter, företag, organisationer och beslutsfattare att få ökad kunskap kring vad det innebär att arbeta rät­tighetsbaserat i praktiken. Vi skräddarsyr alltid utifrån era behov.

Mänskliga rättigheter är både enkelt och svårt. Det bygger på en enkel princip – alla människors lika värde. Men vad innebär detta i praktiken? Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat i en kommun eller en organisation? Kan ett rättighetsperspektiv underlätta som kompass i våra beslutsprocesser?

Mänskliga rättigheter berör alla delar av våra liv. Allt från arbeta och utbildning, hälsa och fritid, delaktighet i samhället, våra nära relationer, vårt behov av skydd och säkerhet m.m. Kunskap kring mänskliga rättigheter och förståelse för hur dessa skall implementeras är väsentligt inom alla verksamhetsområden.

Vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar och workshops inom de flesta rättighetsområden efter era behov, för att ta mänskliga rättigheter från något vagt till något som är vardag.

Välkommen med er förfrågan!

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg