FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Remissvar gällande ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4) – diarienummer: Ku2018/02102/DISK

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) välkomnar att statsministern i regeringsförklaringen den 21 januari 2019 slog fast att ”En oberoende institution för mänskliga rättigheter inrättas.” Det är en angelägen reform som kommer att stärka det svenska arbetet med mänskliga rättigheter (MR) på nationell nivå. Den oberoende människorättsinstitutionen innebär samtidigt att Sverige visar att man hörsammar de rekommendationer som under många år kommit från såväl nationella MR-organisationer som FN-systemets olika MR-organ.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg