FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Här hittar du våra publikationer. Klicka på respektive rubrik för att expandera.

Remissvar gällande ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4) – diarienummer: Ku2018/02102/DISK

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) välkomnar att statsministern i regeringsförklaringen den 21 januari 2019 slog fast att ”En oberoende institution för mänskliga rättigheter inrättas.” Det är en angelägen reform som kommer att stärka det svenska arbetet med mänskliga rättigheter (MR) på nationell nivå. Den oberoende människorättsinstitutionen innebär samtidigt att Sverige visar att man hörsammar de rekommendationer som under många år kommit från såväl nationella MR-organisationer som FN-systemets olika MR-organ.

Mänskliga rättigheter och hållbar fred – Kopplar länkarna mellan MR och hållbar fred i svenskt utvecklingssamarbete?

On human rights protection in Africa and the Americas: A guide to why regional human rights systems are important and how they can be supported

Rekommendationer till UD inför Colombias UPR-granskning 2018

MR-Fonden verksamhetsberättelse 2016

The Truth from Below – Alternative Truth Seeking Experiences from Sweden, Colombia and Burma

 

Remissvar av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) välkomnar Kommissionen mot antiziganisms slutbetänkande och publicerar här sina kommentarer avseende kapitel 3 – Erkännande av antiziganism och kapitel 4 – Tydligare styrning och samordning av åtgärder mot antiziganism.

Pressmeddelande – FN granskar Sverige

Joint NGO submission for the review of Sweden by the UN Committe on Economic, Social and Cultural Rights, June 2016

Tillsammans med 15 andra organisationer lämnade MR-Fonden in en parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i samband med att Sveriges efterlevnad av sina åtaganden enligt ESK konventionen granskas.

Brev till konstitutionsutskottet om en oberoende nationell MR institution

Hur kan kvinnors rättigheter skyddas under konflikt? – att arbeta mot straffrihet och för upprättelse

Hur kan kvinnors rättigheter skyddas under konflikt?

 

MR-Fondens remissvar till ”Ett svenskt tortyrbrott?” Ds 2015:42

MR-Fondens remissvar till utredningen ”Ett svenskt tortyrbrott?” Ds 2015:42, där vi framförallt kritiserar begränsningen i gärningsmannakrets till att bara omfatta sådana personer som representerar det allmänna, men även att man inte gått längre och även tittat på regleringen kring förnedrande behandling.

MR-Fondens program för MR-dagarna 2015

Statement on List of Issues for Sweden (ECOSOC)

Statement on behalf of 16 Swedish civil society organisations

What Justice for Sweden´s Roma? 2015

What Justice for Sweden’s Roma – final

Joint submission for List of Issues, 2015

Joint submission for List of Issues, ESC

Gqual – declaration in english

Gqual – den svenska deklarationen

Har Sveriges romer fått upprättelse? 2015

MR-Fonden verksamhetsberättelse 2011

A Human Rights Defenders Guide to the African Commission, 2012 (eng)

 A Human Rights Defenders’ Guide to the African Commission on Human and Peoples’ Rights was recently launched at the 51st ordinary session of the African Commission, in the Gambia.

The guide is a joint initiative by the International Service for Human Rights (ISHR) and the Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA).

It is intended as a practical resource for human rights defenders in Africa. The guide informs defenders about the protections the African Commission offers and the progress it has made in the last twenty years in seeking to assist human rights defenders, through its case law, statements, urgent appeals and resolutions.

Second report on the situation of Human Rights Defenders in the Americas, 2012 (eng)

Delegationsrapport Colombia 2007 (eng)

I april 2007 genomförde Fonden för mänskliga rättigheter en delegationsstudie i Colombia för att undersöka hur offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse tillgodoses i den process som följer efter avmobiliseringen av paramilitära grupper. Studiens fokus låg särskilt på kvinnliga offer och på regionen Antioquia. Under hösten 2007 och kommande år har Fonden genomfört, och planerar att genomföra uppföljningsinsatser i Colombia, Sverige och i samband med sessionerna av den interamerikanska kommissionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Delegationsrapporten finns här på engelska för nerladdning.

 

Delegationsrapport Colombia 2007 (sp)

I april 2007 genomförde Fonden för mänskliga rättigheter en delegationsstudie i Colombia för att undersöka hur offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse tillgodoses i den process som följer efter avmobiliseringen av paramilitära grupper. Studiens fokus låg särskilt på kvinnliga offer och på regionen Antioquia. Under hösten 2007 och kommande år har Fonden genomfört, och planerar att genomföra uppföljningsinsatser i Colombia, Sverige och i samband med sessionerna av den interamerikanska kommissionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Delegationsrapporten finns här på spanska för nerladdning.

Det interamerikanska mr-systemet – CEJIL

I slutet av 2007 färdigställdes en handbok om det interamerikanska systemet till skydd för mänskliga rättigheter av organisationen CEJIL (The Center for Justice and International Law)i Washington, USA, med finansiellt stöd av Fonden för mänskliga rättigheter.

Handboken, som i sin helhet för närvarande endast finns i en spansk version, riktar sig till användare av det interamerikanska systemets mekanismer tex. människorätts-försvarare som vill driva fall av mr-kränkningar.

Handboken beskriver hur systemet fungerar och vilka möjligheter som finns att utnyttja systemet för att skydda och främja mänskliga rättigheter i regionen.

Valda delar av boken har i bifogade pdf översatts till svenska. Ett stort tack till Eva Nilsson för översättningen.

Handboken kan besällas direkt från CEJIL: washington@cejil.org

ESK-skrift: I. Ekon, soc och kult rättigheter – en introduktion-pdf

ESK-skrift: II. Att arbeta för rättigheterna-pdf

ESK-skrift: III. Rätten till kultur-pdf

ESK-skrift: IV. Rätten till mat-pdf

ESK-skrift: V. Rätten till hälsa-pdf

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg