FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Claudia Polo

Handläggare och samordnare Colombiagruppen och programmet med Colombia

Mobil: 070-55 95 342Telefon: 08-406 16 20claudia.polo@humanrights.se

Claudia arbetar som samordnare för Colombiagruppen på Fonden för mänskliga rättigheter.

Under sin studietid i Colombia väcktes Claudias engagemang och hon började arbeta som volontär vid ”Opción Colombia”, en studentorganisation som erbjöd henne möjligheten till fältarbete i olika områden av landet. Den efterföljande delen av sitt yrkesverksamma och privata liv har kretsat kring arbete som syftar till att stödja civilsamhället och dess organisationer.

I Sverige har Claudia varit projektledare till informationsprojektet om internflyktingarnas kamp att få återvända till sina hem. Med projektet ville man stödja colombianska grupper och organisationer från civilsamhället som arbetar med frågor som rör internflyktingar genom att öppna informationskanaler och öka rapporteringen om Colombia.  Claudia har även varit verksam i andra informationsinsatser som dokumenterar möten med Colombianska organisationer.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg