FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Oroväckande rapport om MR-situationen i Burma

ND-Burma believes the only way Burma’s long legacy of human rights violations will finally be brought to an end and lasting peace achieved is through acknowledgement, accountability, and reparations. This is why we will continue to document human rights abuses and to fight for justice for victims.

– Chit Chit Win, Advocacy team member ND Burma

Förra veckan släppte vår samarbetspartner ND Burma, nätverket för människorättsdokumentation i Burma, sin senaste rapport gällande MR-situationen under 2017. Rapporten visar att den pågående konflikten mellan militära styrkor och de beväpnade etniska grupperna fortsätter att i stor utsträckning drabba den civila befolkningen, med särskilt stort våld från statliga aktörer.

I rapporten framgår att de civila offren riskerar att utsättas för beskjutningar, godtyckliga arresteringar, tortyr och avrättningar. Landminor är placerade i närheten av den civila befolkningen, vilket utgör ett stort hot för personers säkerhet samt begränsar rörligheten. Militären arbetar hårt för att hindra offer och anhöriga från att söka upprättelse och offer tvingas ofta till tystnad genom såväl hot som informella mutor.

Under 2017 dokumenterade ND Burma över 50 fall av människorättsöverträdelser varav cirka hälften rörde tortyr. Ett flertal fall av utomrättsliga avrättningar och godtyckliga arresteringar konstaterades. Majoriteten av överträdelserna utfördes av militär, polis och säkerhetspersonal, vilka sällan ställs inför rätta. Ingen av de rapporterade offren har försökt få upprättelse vilket ytterligare bekräftar tystnadskulturen för drabbade i landet.

ND Burma understryker i ett pressmeddelande att minskningen av antalet rapporterade överträdelser inte skall tolkas som att situationen i landet förbättrats utan skall ses som ett resultat av försvårad rörlighet, försämrat säkerhetsläge för offer samt bristande tillgänglighet till oberoende rapportörer.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på engelska här

 

6 apr, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg