FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Ny rapport om människorättsläget i Myanmar

MR-Fondens samarbetsorganisation ND-Burma släppte nyligen en rapport om människorättsläget I Myanmar för perioden januari-juni 2018. Rapporten uppvisar 45 fall av kränkningar mot mänskliga rättigheter under denna period. Under samma period 2017 förekom 24 fall, och under hela fjolåret rapporterades 50 fall av kränkningar.

Det ökade antalet kränkningar mot mänskliga rättigheter beror främst på en intensifiering av konflikten i regionen Kachin och i de norra delarna av regionen Shan, där totalt 34 fall av kränkningar dokumenterats. I dessa områden har civila dödats och skadats av bl.a. beskjutningar, tortyr och landminor. I regionerna Arakan och Rangoon har 11 fall av beskärningar i de grundläggande rättigheterna rapporterats. Olika demonstrationer i dessa regioner resulterade i dödsfall, skador samt arresteringar bland civila.

I 31 av de ovan nämnda fallen var det statliga säkerhetsstyrkor som gjorde sig skyldiga till kränkningarna. Rättvisa har inte skipats i något av fallen. De statliga säkerhetsstyrkorna, och även andra beväpnade grupper, visar lite respekt för mänskliga rättigheter, speciellt i konfliktzoner. ND-Burmas rapport visar att kränkningarna mot mänskliga rättigheter kommer att fortsätta så länge det råder straffrihet för dem. Offren är civila, och de behöver snabbt ett statligt skadeståndsprogram för att ta itu med de återkommande kränkningarna och få ett slut på straffriheten.

Läs mer här

11 sep, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg