FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

MR-Fonden har blivit beviljade ett projekt för att minska rasism och intolerans

MR-Fonden har blivit beviljade ett 1-årigt projekt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) inom anslaget för att minska rasism och liknande former av intolerans.

Projektet utgår ifrån parallellrapporten 2016 till ESK-kommittén som MR-Fonden samordnade. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om hur vi kan arbeta med de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-rättigheterna) för att stärka skyddet för utsatta personer och grupper samt belysa dess inverkan på människors vardags- och arbetsliv.

Genom att arbeta fram en halvtidsrapport inom rapporteringscykeln, tror vi att projektet kan bidra till ett mer strukturerat, systematiskt och kontinuerligt arbete med ESK-rättigheterna, vilket skulle gynna arbetet med att förebygga och motverka rasism och liknande intolerans. Det skulle också kunna tjäna som en metod eller en modell för hur man kan arbeta systematiskt med rapporteringscykeln när det gäller andra konventioner.

Projektet kommer att innehålla seminarier/workshops för att ta in synpunkter, kunskap och erfarenheter från sakkunniga främst inom civilsamhället och ska resultera i en halvtidsrapport som tar upp ett urval av de rekommendationer ESK-kommittén gav till Sverige 2016. Rapporten tjänar sedan som en kompass i det fortsatta arbetet med nästa parallellrapport.

Om ni vill veta mer eller är intresserade av att bidra på något sätt, skriv eller ring till projektledare Charlotta Göller: charlotta.goller@humanrights.se eller 0705586897.

3 okt, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg