FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Mexico blir det första landet i världen att upprätta ett centrum för genusstatistik

MR-Fondens samarbetsorganisation SEMlac rapporterade nyligen om att Mexico blir det första landet i världen att upprätta ett centrum för genusstatistik, Global Excellence Center for Gender Statistics (CEEG). The National Institute of Statistics and Geography (INEGI) och UN-Women (Mexico) ligger bakom initiativet. Centret kommer att fokusera på framställning och analys av genuskänslig statistisk data. Vid öppningen av centret framhävdes vikten av att finansiera insamlandet av genuskänslig statistisk data, till exempel information om våld som riktas mot kvinnor och flickor, för att uppnå målen i Agenda 2030.
Endast 41 procent av världens länder insamlar regelbundet information om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Enbart 13 procent av länderna fördelar budgetpengar till insamlandet av genuskänslig statistisk data och 15 procent har lagar som stöder genusundersökningar och andra liknande initiativ.

3 okt, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg