FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

MR-Fonden för fram sina synpunkter angående en MR-institution

Hösten 2016 kom regeringen med ett förslag om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, i enlighet med FN:s Parisprinciper från 1993. Detta välkomnar MR-Fonden, men vill samtidigt belysa vikten av att Parisprinciperna uppfylls.

Nätverket för en svensk MR-institution, som MR-Fonden ingår i, har enats kring gemensamma krav gällande den framtida svenska MR-institutionen. Vi har tillsammans formulerat ett brev till Konstitutionsutskottet (KU), där vi bland annat påtalar vikten av att civilsamhället involveras i KU:s pågående beredning av frågan samt dess praktiska roll i en framtida oberoende MR-institution. Detta sker i anslutning till utredningen om möjligheterna att lägga en sådan institution under Justitieombudsmannen, som ska presenteras i juni.

Läs brevet till Konstitutionsutskottet  här.

15 Maj, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS