FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Kampanj: Regionala MR-system

Idag fortsätter MR-Fondens kampanj om vikten av regionala människorättssystem – med fokus på Afrika (Afrikanska Unionen) och den amerikanska regionen (Organisationen för de amerikanska staterna), som komplement till FN-systemet. Vi ser att dessa regionala skyddsmekanismer har ökat i användning och att fler aktörer refererar till dem, men också att de på olika sätt är utsatta för påtryckningar.

Människorättsorganisationer vittnar om värdet av att ha regionala skyddssystem men behöver stöd av internationella aktörer från både civilsamhälle och beslutsfattande instanser för detta arbete. Till kampanjen har vi formulerat tre öppna frågor om regionala MR-system till olika aktörer. Idag besvaras frågorna av journalisten Björn Tunbäck, från Reportrar utan gränser.

Tre snabba med Björn Tunbäck

1. Regionala människorättssystem – vad tänker du på då?Björn Tunbäck

I mitt arbete för Reportrar utan gränser har jag kommit i kontakt med de regionala människorättssystemen både i Europa och Afrika. I Europa gäller det angreppen mot kollegor och mot press- och yttrandefrihet i Turkiet. Men mina mest omfattande erfarenheter gäller Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter (achpr.org) där vi tillsammans med en grupp jurister under flera år drivit Dawit Isaaks fall.

2. Hur kan de göra skillnad för oss människor som individer eller grupper?

De är nödvändiga som en extra utväg när hårda regeringar eller diktaturer vägrar följa konventioner de skrivit under och det inhemska rättsväsendet inte fungerar. Afrikanska kommissionen är också en viktigt mötesplats där frivilligorganisationer kan finna varandra för att samarbeta. Kommissionen ger oss också rätt att tala under sessionerna och ställa frågor under specialgranskningen av enskilda länder. De kan även ge möjlighet att informellt tala direkt med regeringsrepresentanter.

3. Hur använder du eller den institution du representerar de regionala MR-systemen? Kan du ge något exempel?

Eftersom HD i Eritrea inte ens bekräftat att de fått de inlagor om Habeas corpus som juristerna skrivit för Dawit Isaak och som lämnats med kurir, har det varit avgörande att vi kunnat gå till Kommissionen. Eritrea har känt sig tvingat att svara på Kommissionens frågor. Under de år vi drivit ärendet har vi tilldelats observatörsstatus och flera gånger kunnat tala för hans och hans kollegor sak. Vi har också kunnat delta i sidomöten i samband med sessionerna för att belysa särskilda frågor. I kommissionens beslut i vårt ärende kräver den att Dawit och hans kollegor skall släppas, få skadestånd, genast få träffa sina familjer och att förbudet mot fria tidningar i landet tas bort. Vi ges också i uppdrag att följa upp hur det går och rapportera till kommissionen. Det ger oss en plattform i det fortsatta arbetet.

Mer om regionala MR-system, kampanjen och kommande projekt

Vill du ha bakgrundsinformation om de afrikanska och interamerikanska människorättssystemen och veta mer om varför vi dragit igång denna kampanj – klicka då här.

I anslutning till kampanjen kommer vi att fortsätta lyfta utvecklingen inom systemen. Bland annat kommer vi att släppa en skrift om hur vi som internationella aktörer kan stödja våra olika samarbetspartners och ordna en konferens i höst med inbjudna gäster med stor erfarenhet av att arbeta med de regionala människorättssystemen. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

11 Maj, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS