FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Fonden för mänskliga rättigheter söker generalsekreterare

MRFonden_logo

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som bildades 1991. Verksamheten syftar till att öka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta görs genom utbildning, gransknings- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. MR-Fonden har två huvudsakliga fokusområden: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt upprättelse för människorättskränkningar. Geografiskt äger huvuddelen av det internationella samarbetet rum i Latinamerika, men bedrivs även med partnerorganisationer i Afrika och Asien. Arbetet utgår från de folkrättsliga instrumenten. Huvudman för MR-Fonden är Sensus studieförbund. Läs mer om MR-Fonden

MR-Fondens nuvarande generalsekreterare har fått ett nytt uppdrag och därför rekryteras en ny generalsekreterare. I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Leda det strategiska arbetet att utveckla MR-Fondens verksamhet och ekonomi där även ansvar för projekthandläggning och medverkan i arbetsgrupper ingår
 • I samverkan med medarbetare fördjupa MR-Fondens samlade kompetens med syftet att stärka organisationens roll i partnersamverkan och i det offentliga samtalet i Sverige
 • Vara föredragande i styrelsen
 • Ansvara för fortlöpande kontakter med huvudmannen för stiftelsen, Sensus studieförbund
 • Ansvara för att säkerställa att det administrativa arbetet fullföljs enligt fasta rutiner och avtal med externa finansiärer
 • Företräda MR-Fonden utåt

Du har:

 • Erfarenhet av att förvalta och utveckla en projektfinansierad verksamhet
 • Högskoleutbildning
 • Erfarenhet och kompetens inom området mänskliga rättigheter och internationellt utvecklingssamarbete
 • God samarbetsförmåga och erfarenhet av arbetsledning
 • Erfarenhet av att verka i och hantera komplexa internationella sammanhang
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta rättighetsbaserat
 • Förtrogenhet med civilsamhället i Sverige och internationellt
 • Förmåga att kommunicera obehindrat, såväl skriftligt som muntligt, på svenska och engelska

Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning. Kontoret är placerat i centrala Stockholm. MR-Fonden tillämpar tjänstemannaavtalet mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden.

Välkommen med din ansökan!

Rekrytering sker i samarbete med huvudmannen Sensus, ansök här

Vi tar emot ansökningar och kallar till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 31 augusti.

Har du frågor gällande tjänsten kontakta Ulrika Strand (tf generalsekreterare) ulrika.strand@humanrights.se 070-551 6814 eller Margareta Grape (ordförande MR-Fonden) margareta.grape@humanrights.se 072-587 7266

 

15 Aug, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS