FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Debattartikel

Sverige kan bli bättre på mänskliga rättigheter – dags för S och MP att leva upp till tidigare ord

En gravid kvinna ringer till sjukhuset. Värkarna är i full gång. Alla sjukhus i närområdet är överbelastade. Hon hänvisas till ett sjukhus en timma bort.  På väg till sjukhuset föds en flicka med navelsträngen runt halsen. I sista sekund lyckas flickans liv räddas. Syrebristen leder dock till hjärnskador för livet.  Vilket ansvar har Sverige när ett barn skadas för livet på grund av brist på tillgänglig vård?

En skola tvingas ha skottsäkra fönster och vakter utanför grinden. Vissa dagar ställs lektioner in. Vissa dagar får barnen inte leka ute på gården. Utflykter är omöjliga – de utgör en för stor säkerhetsrisk. Tillgodoses verkligen rätten till jämlik utbildning för dessa barn?

En barnfamilj vräks. Föräldrarna har inte betalt hyra. Nu står de på gatan utan att erbjudas något annat alternativ. Vad är innebörden av rätten till bostad och vilket ansvar har kommunen?

Idag den 20 februari är den internationella dagen för social rättvisa. Tillgänglig och kvalitativ tillgång till mat, vatten, sjukvård, arbete och utbildning förvägras varje dag miljontals människor i de olika länder där Amnesty, FIAN och Fonden för mänskliga rättigheter verkar. Gränsdragning kring innebörden av dessa rättigheter är relevant även i en svensk kontext.

De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara. I Sverige finns sedan 1971 möjlighet för individer att föra talan inom FN-systemet när deras medborgerliga och politiska rättigheter har kränkts. Samma rätt har Sverige inte medgett gällande ekonomiska och sociala rättigheter. Den 10 december 2008 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Protokollet ger individer klagomöjlighet inom FN-systemet för att pröva om t.ex. deras rätt till utbildning, bostad eller hälsa har kränkts. 28 länder har undertecknat protokollet och 18 länder – däribland Finland – har ratificerat det.

Det finns många skäl till varför Sverige omedelbart borde underteckna och ratificera tilläggsprotokollet.

  1. Sverige vill vara en stark röst i världen för mänskliga rättigheter. Protokollet är ett viktigt verktyg för att minska fattigdomen i världen. Ratificering är ett viktigt steg om Sverige vill vara ett internationellt föredöme.
  2. Om Sverige menar allvar med att mänskliga rättigheter är universella, odelbara och jämbördiga är det inte hållbart att värdera medborgerliga och politiska och ekonomiska, social och kulturella rättigheter olika.
  3. Enskild klagorätt och utkrävbarhet är en grundförutsättning för att mänskliga rättigheter ska kunna bli mer än bara ord på papper
  4. FN:s rekommendationer i de enskilda fallen kan utgöra ett värdefullt tolkningsunderlag för svenska domstolar, bidra till en utveckling av rättighetsbegreppen och stärka civilsamhällets arbete för att rättigheterna ska respekteras

Under åren i opposition hävdade riksdagsledamöter från såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet att det är lika viktigt att staten uppfyller sina åtaganden när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som när det gäller medborgerliga och politiska rättigheter. Regeringen Löfven, Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke är därför nu svaret skyldiga. När kommer Sverige underteckna tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna?

 

Anna Lindenfors, generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International
Hanna Gerdes, Sverigeansvarig och folkrättsjurist Fonden för mänskliga rättigheter
Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Parul Sharma, ordförande FIAN

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 2015-02-20

 

20 feb, 2015
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg