FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Gqual är en internationell kampanj som uppkom genom att en grupp framstående kvinnliga jurister, advokater och MR-försvarare såg behovet av en ökad representation bland kvinnor på internationella poster. Bakom kampanjen står den välrenommerade människorättsorganisation Cejil – Center for Justice and International Law (https://www.cejil.org/en). Cejil är ansvarig för den internationella administrationen av kampanjen Gqual och MR-Fonden representerar och ansvarar för den svenska lanseringen av kampanjen. Flera prominenta svenska kvinnor har redan skrivit under deklarationen som bland annat uppmanar till etablerandet av internationella och nationella riktlinjer för att öka och främja andelen kvinnor på internationella ledarskapspositioner.

Kvinnor är idag klart underrepresenterade inom de allra flesta internationella organ som har till uppgift att övervaka och utveckla internationell rätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Som exempel kan nämnas att bara 3 av 15 domare i den Internationella domstolen är kvinnor, av den Internationella havsrättsdomstolens 21 domare återfinns bara en enda kvinna och ingen av de sju medlemmarna i den Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter är kvinna. Inom FNs kommitté för mänskliga rättigheter, FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FNs kommitté mot tortyr uppgår den kvinnliga representationen bara till 30 %.

Artikel 8 i FNs konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) garanterar kvinnor att, på lika villkor som män och utan diskriminering, ska ha möjligheten att representera sin regering på internationell nivå samt att delta i arbetet inom internationella organisationer. Statistiken visar dock på att detta är något som medlemsstaterna har misslyckats med att uppfylla.

Kampanjen innefattar en deklaration som är öppen för underskrift.

Läs deklaration på svenska här och på engelska här, och om Du vill skriva under, gå hitDen internationella kampanjens hemsida hittar du här http://www.gqualcampaign.org/ Kampanjen lanserades i New York den 17 september och den svenska lanseringen var i och med MR-Fondens frukostseminarium den 30 september. Se en kortare återberättelse här och en återberättelse från en åhörare här

#changethepicture

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg