FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Huvudbild t Information-påverkan-undersida (beskuren)

Påverkan

MR-Fonden arbetar med information och påverkansarbete. Via seminarier, debattartiklar, informationsinsatser och publikationer vill vi bidra till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och en bred diskussion om mänskliga rättigheter i samhället.

MR-Fonden arbetar även för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Vi samordnar därför civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  i syfte att komplettera regeringens version kring människorättssituationen i Sverige. För att uppnå detta för vi en ständig dialog med makthavare och beslutsfattare och utgör ofta remissinstans till lagstiftaren.

Rapporter, remissvar, parallellrapporter etc hittar du under fliken MR-kunskapsbank.

 

Artiklar

SvD Debatt ”Backar regeringen från ministrarnas löfte?”, 25 september, 2015

Kommissionen mot antiziganism opinionsinlägg ”Debatten om tiggeri saknar ett folkrättsligt perspektiv”, 28 maj 2015

Dagens Arena, ”Löfven bör be Sveriges romer om ursäkt”, 20 april 2015

Aftonbladet, ”Sverige kan bli bättre på mänskliga rättigheter – dags för S och MP att leva upp till tidigare ord”, 20 februari 2015

OmVärlden ”Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Burma måste skärpas”, 2 april 2014

Dagens Arena ”Carl Bildt nedprioriterar mänskliga rättigheter”, 15 november 2013

SvD Brännpunkt ”EU måste ställa krav på regimen i Burma”, 22 april 2013

SvD opinion ”Trubbigt mått för att fasa ut bistånd”, 1 mars, 2013

OmVärlden “ FN:s människorättssystem inte det enda”, 29 november, 2011

Newsmill  ”Sverige måste börja respektera rätten till hälsa” , 11 oktober, 2011

SvD Brännpunkt  ”Människorättsbrotten i Burma måste stoppas”, 2 september, 2011

 

 

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg