FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Hur kan kvinnors rättigheter skyddas under konflikt?

MR-Fonden har länge arbetat mot straffrihet och för upprättelse i konflikt och postkonfliktsituationer. Kvinnors behov och rättigheter glöms då ofta bort. Därför har vi nu tagit fram en informationsbroschyr om hur kvinnors rättigheter kan säkerställas i arbetet för gottgörelse efter en konflikt.

Kvinnors utsatthet ser ofta annorlunda ut än mäns under väpnade konflikter. Förutom de direkta konsekvenserna av en väpnad konflikt såsom mord, tortyr och våldtäkt, blir kvinnor också utsatta för andra typer av våld. Exempelvis ökar mäns våld mot kvinnor i hemmet under en väpnad konflikt. Kvinnor kan också bli internflyktingar, tvångsförflyttas eller förlora anhöriga i högre utsträckning än män. Broschyren utgår från övergångsrättvisans fyra pelare – sanningssökande, tillgång till rättvisa, gottgörelse/ersättning och garantier för icke-upprepning.

 Läs/ladda ned broschyren här

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg