FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Övergångsrättvisa i Sverige – romers rättigheter och upprättelse för människorättsbrott

Har Sveriges romer fått upprättelse?

I Sverige utsätts romer fortfarande för mycket omfattande diskriminering. Att tillhöra de romska grupperna idag kan innebära att man har mycket svårt att få ett arbete, att man får sämre tillgång till sjukvård, att man bor i en undermålig bostad eller att man inte har någon bostad alls. Det är ett resultat av flera hundra år av utanförskap.

MR-Fonden såg ett behov av att sätta mänskliga rättigheter i fokus i debatten om upprättelse för kränkningar av romers rättigheter i Sverige. En del har gjorts för att ta itu med diskriminering och kränkningar men mycket återstår. Gottgörelse och upprättelse får ofta stryka på foten. Därför vände MR-Fonden sig till övergångsrättvisa för att använda de metoder som begreppet innefattar för att granska hur den svenska staten arbetat för att ge Sveriges romer en reell upprättelse.

Syftet med granskningen är att göra ett inlägg i debatten om upprättelse för de människorättsbrott romer i Sverige fått utstå och ge rekommendationer för vägen framåt. Inspiration har hämtats från internationella erfarenheter av sanningskommissioner, rättegångsförfaranden, skadestånd och ekonomisk ersättning, officiella ursäkter, minnesmärken och institutionella reformer. 

Läs granskningen

Läs vår debattartikel i Dagens arena om granskningen 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg