FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Övergångsrättvisa / Transitional Justice

Som en del av MR-Fonden arbete med upprättelse fokuserar vi på övergångsrättvisa.

Övergångsrättvisa (transitional justice på engelska) omfattar alla de processer och mekanismer en stat använder för att komma till rätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt för att säkerställa upprättelse, rättvisa och försoning. Detta kan innefatta både juridiska och icke-juridiska mekanismer; åtal, gottgörelse, sanningssökande, institutionella reformer, granskningar och uppsägningar av ansvariga för människorättsbrott från officiella positioner, eller en kombination av dessa processer.

År 2008 arrangerade MR-Fonden den första utbildningskonferensen om övergångsrättvisa i Sverige. Under två dagar behandlas både koncepten bakom begreppet och två fallstudier – Colombia och DRC. Utbildningskonferensen hade föregåtts av MR-Fondens internationella arbete och det fanns ett behov att göra begreppet övergångsrättvisa mer känt i Sverige. Sedan dess har MR-Fonden arbetat med övergångsrättvisa i Sverige genom seminarier och rundabordssamtal med olika fokus.

För två år sedan bjöd MR-Fonden in FN:s särskilda rapportör för sanning, rättvisa, ersättning och garantier för icke-upprepning, Pablo De Greiff, till Stockholm (se film från ett öppet seminarium under det besöket här: https://www.youtube.com/watch?v=wLRD_qN-mII) .

Under den särskilda rapportörens  besök föreslog MR-Fonden att ett svenskt nätverk för övergångsrättvisa med civilsamhälleskaraktär skulle  bildas. Det finns ett starkt mervärde i att civilsamhällesaktörer är engagerade i övergångsrättviseprocesser eftersom de både kan främja, granska och förankra sådana processer. Pablo De Greiff var mycket positiv till initiativet och ansåg också att ett sådant nätverk kunde fungera som en kontaktyta och viktigt stöd för hans mandat. Under april år 2015, möttes representanter från civilsamhällesorganisationer och forskare för att diskutera bildandet av ett svenskt nätverk för övergångsrättvisa. Mer information om nätverket finner du snart under fliken Svenskt Nätverk för Övergångsrättvisa.

 

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg