FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Colombiagruppens arbete

Colombiagruppens arbete präglas av principen att låta människor från Colombia komma till tals för att förmedla sin syn på konflikten och belysa ansträngningarna för att skapa hållbar utveckling och fred. Genom att samarbeta med civilsamhälles­organisationer, journalister, tjänstemän och beslutsfattare – i Sverige och i Colombia – har olika målgrupper nåtts av information kring situationen i landet.

Colombiagruppen samarbetar med Vänskapsföreningen Sveriges Riksdag – Latinamerika och har en etablerad dialog med enskilda riksdagsledamöter, UD och Sida. Gruppen har stor erfarenhet av att organisera seminarier, anordna dialoger med politiker i Sverige och Colombia, och arrangera andra informationsevenemang. Vidare har Colombiagruppen genom sina medlemsorganisationer med närvaro i Colombia en god dialog med Sveriges ambassad i huvudstaden Bogotá.

En stor del av Colombiagruppens informationsarbete har som mål att nå ut till den svenska allmänheten med information om situationen i Colombia.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg