FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Ökad kunskap hos konfliktoffren ökar förutsättningar för upprättelse i Colombia

Foto:CCAJAR

Workshop med Wiwa-folk

MR-Fonden inleder det tredje året inom samarbetet med advokatkollektivet CCAJAR. Vårt projekt ”Stöd till den integrerade upprättelsen för offren av sociopolitiskt våld i Colombia” inriktade sig under 2016 och 2017 till att ge stöd till två urfolksgrupper från Wiwas-samhället i Sierra Nevada de Santa Marta samt två filialer hos den nationella rörelsen för offren av statliga brott, MOVICE i området Montés de Maria.

Se videon (https://vimeo.com/266262988) och få mer information om projektets viktiga framsteg:

– Ökad kunskap hos Wiwas-samhället om de åtgärder som den colombianska staten måste ta enligt Lagdekret 4633 av 2011 och Lag 1448 som reglerar de procedurer som finns för att ge gottgörelse till konfliktoffren samt har bestämmelser om urfolkens rättigheter. De erfarenheter som finns gällande upprättelse för urfolk i Colombia visar att deras behov och villkor inte blir tillgodosedda. Tillsammans med de medföljda har det identifierats juridiska vägar och åtgärder för att kräva rättigheter och en plan för kollektiv upprättelse har tagits fram.

– Inkludering av genus- och olika etniciteters perspektiv som ökar förutsättningar för kontinuitet och deltagande av de grupper som påverkas av konflikten och det socio-politiska våldet i det området av landet.

– Ökad och löpande uppföljning av statens genomförandeåtgärder för integrerad upprättelse för Wiwas-samhället. I synnerhet av det som försvarsdepartementet var beordrat att göra och som borde utvecklas i samförstånd med samhället och med uppmärksamhet på deras behov och krav. 

– Bättre dialogmöjligheter mellan drabbade grupper och tjänstemän. Avsaknad av tillgänglighet bland tjänsteman minskar brottsoffrens möjlighet att kräva sin rätt till upprättelse.

– Positionering av offrens perspektiv i de diskussioner som statens agerande har med Unidad de Víctimas, myndighet som utför upprättelsepolicyer. 

– Kartläggning om status för upprättelseåtgärder samt myndighetsansvariga för dess genomförande som kommer att förenkla för CCAJAR, urfolks- och brottsofferorganisationers uppföljning av denna process.

– Attitydändringar har observerats hos vissa tjänstemän angående deras ställning om samhällets krav och de rekommendationer som advokatkollektivet har gjort.

– Publiceringen av en handledning om genomförandet av integrerad upprättelse kommer att bidra att sprida information och reflektioner kring statens upprättelseåtgärder. Materialet kan användas med olika målgrupper och inom påverkansarbete mot beslutsfattare och tjänstemän.

– Ökad kunskap bland myndigheter och en intresserad allmänhet i Sverige och Bryssel om de utmaningar som uppfyllandet av konfliktoffrens rättigheter har i Colombia, särskilt när det gäller rätten till integrerad upprättelse med tonvikt på ursprungsbefolkningen. 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg