FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

MR-Fonden stödjer upprättelse för konfliktoffren i Colombia

Den integrerade upprättelsen för konfliktoffren kräver att det finns kapacitet hos målgruppen men även hos de organisationer som ger juridiskt stöd till dessa processer och de myndigheter som bör garantera brottsoffrens rättigheter. Under våren startar Fonden för mänskliga rättigheter ett samarbete med advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CCAJAR. Projektet kommer att stödja tre av kollektivets prioriterade insatser för att uppnå ett effektivt genomförande av den lagstiftning och de bestämmelser som finns gällande upprättelse av konfliktoffren i Colombia och som även belyser behovet att försvara konfliktoffrens rättigheter och garantier för icke-upprepning. Projektet inriktar sig på att stödja den nationella brottsofferrörelsen för statligt maktmissbruk (MOVICE) Sucré- och Atlántico filial samt Wiwas-urfolket i La Laguna och Caracoli i La Guajira i norra Colombia.

Foto: Wiwas Colombia

Foto: Wiwas-samhället Colombia

Varför är projektet relevant?

Mellan 2002 och 2003 drabbades Wiwas-samhället av två massakrer och de flesta överlevande flyttade från sina ursprungliga marker. Risken för fysisk och kulturell överlevnad bland ursprungsfolken minskar som en följd av de kränkningarna av deras rättigheter. Runt 4000 urfolk har blivit fördrivna till Sierra Nevadas högsta toppar eller till övriga städer i Guajira och Cesar. Den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) vidtog skyddsåtgärder för samhället 2005, men trots detta drabbas de fortfarande av politiskt eller konfliktrelaterat våld. Dessvärre utgör avsaknad av utredning över händelserna och statliga säkerhetsåtgärder för att skydda gemenskapen även det ett hinder för upprättelse för konfliktoffren.

Enligt IDMC (Norwegian Refugee Council and Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2014: people internally displaced by conflict and violence, maj 2014) har konflikten hittills efterlämnat 5,9 miljoner internflyktingar och med det ett påtagligt lidande för samhället. Cirka 7,3 miljoner personer finns idag registrerade som konfliktoffer (Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, april 2015).

En av de mest utsatta grupperna är den etniska minoriteten i samhället som ser sina rättigheter kränkas dagligen. De drabbas av konsekvenserna av den interna väpnade konflikten, den systematiska institutionella diskrimineringen och trycket från de transnationella företagen och utvecklingsprojekt som försöker komma åt naturresurserna i deras territorier. Minst 35 ursprungsfolk riskerar försvinna och mer än 12 procent av den afrocolombianska befolkningen lider hårt av konsekvenserna från tvångsförflyttningar.

FN:s särskilda rapportör för urfolk skrev i en av sina rekommendationer från 2009 att den svåra situationen för de mänskliga rättigheterna hos ursprungsfolk i Colombia speglade klyftan mellan en avancerad nationell lagstiftning och ineffektiviteten som finns hos de institutioner som ansvarar för att skydda dessa rättigheter. Myndigheterna lider av avsaknad av resurser och kapacitet och uppfyller inte sin roll till förmån för ursprungsbefolkningarna. I synnerhet saknas kapacitet hos MR-ombudsmannen, enheten för ursprungsfolk och minoriteter och den nationella enheten för upprättelse för konfliktoffren.

Projektets tre viktiga insatser

  • Ge konfliktoffren kunskap om deras rättigheter och öka möjligheten för dem att få juridisk rådgivning. Projektet bidrar även till att stärka kapaciteten hos målgrupperna. Detta är av stor vikt för att kunna kräva sina rättigheter då de flesta offer tillhör de utsatta grupperna i samhället. Det är viktigt att stärka delaktigheten hos civilsamhällets organisationer i processen.
  • Utarbeta, publicera och sprida ett protokoll om lagstiftningen gällande upprättelse. Med protokollet vill CCAJAR ge verktyg till arbetet som nationella domstolar, högsta domstolen, människorättsorganisationerna och övriga organisationer gör. Fredligutveckling i området beror även på den attityd, kapacitet och kunskap som finns hos myndigheterna för att kunna garantera brottsoffrens rättigheter.
  • Genomföra två utbildningar för CCAJAR:s juridiska biträden och till nyutexaminerade jurister för att ge teoretiska och praktiska verktyg för försvaret av de mänskliga rättigheterna och för att skapa förståelse för dessa i historiska, sociala och politiska sammanhang och vikten av det arbete de utför.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg