FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Huvudbild t Internationellt-undersida (beskuren)

Internationellt

MR-Fonden arbetar internationellt med stöd till människorättsorganisationer. I detta arbete har vi  tre huvudsakliga fokusområden: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; globala och regionala system till skydd för mänskliga rättigheter samt mr i konflikt och postkonflikt – det som brukar kallas övergångsrättvisa.

Dessa arbetsområden genomsyras av MR-fondens övertygelse om att det civila samhället har en viktig roll för utvecklingen av rättigheterna i samarbetsländerna. 

Civilsamhället spelar en viktig roll i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi ger finansiellt och tekniskt stöd till lokala enskilda organisationer; för att se konkreta resultat i arbetet för mänskliga rättigheter och samtidigt bidra till ett långsiktigt stärkande av det civila samhället.

Vi tror framförallt att det är viktigt att organisationer från civilsamhället i dessa länder ser att en ökad kunskap om de regionala och globala systemen för mänskliga rättigheter gör skillnad i utvecklingen av rättigheterna i de enskilda länderna.

MR-Fonden har konsultativ status både vid FN:s råd för mänskliga rättigheter och vid Afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter, vilket underlättar detta arbete.

 

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg