FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Inbjudan till frukostseminarium:”Kvinnor som förändringsaktörer i konfliktdrabbade Colombia”

Premio DDHH

På initiativ av Diakonia delas det i Colombia sedan ett par år tillbaka ut ett pris till människorättsförsvarare.  Syftet med priset är att stärka människorättsförsvararnas position och anseende i Colombia och uppmärksamma det arbete som organisationer och enskilda personer gör för att uppnå en hållbar fred i landet. För varje år har prisutdelningen rönt större uppmärksamhet bland colombianska myndigheter och massmedia. Även svenska ambassaden deltar i evenemanget och i fjol? lyfte man fram betydelsen av kvinnors engagemang i det civila samhället.

I Colombia representerar kvinnor en 49,5 procent av de drabbade och deras engagemang är av stor betydelse för civilsamhället, bland annat i frågor som konfliktoffrens rättigheter, återskapande av det kollektiva minnet, främjande av kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna och uppbyggnaden av en fredskultur i landet. Utifrån deltagarnas erfarenheter är dessa några teman som kommer att tas upp under seminariet.

Moderator

María Luisa Bartolomei – Docent och lärare i latinamerikastudier vid Latinamerikainstitutet, med inriktning på rättssociologi, mänskliga rättigheter och genus. Bartolomei är jur. dr. i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Paneldeltagare

Olga Amparo Sánchez G – Master i populationsstudier. Forskar kring förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor i den väpnade konflikten i Colombia. Tidigare chef för det nationella rådet för jämställhet. Medlem i organisationen Colombianer för fred. Hon har deltagit i diskussionerna vid fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan i Havanna.

Mary Ovidia Palechor Anacona -Ledare från urfolkgruppen ”Yanacona” i San Sebastians urfolksreservat i området Cauca. Hon har expertis inom samhällsutveckling med fokus på ”Living Well”, är medlem i det regionala urfolksrådet i Cauca (CRIC) och aktiv i att försvara samhällen och urfolk som drabbats av konflikten. Hon är regional samordnare för ett program inriktat mot att förstärka organisatoriska processer för urfolkskvinnor samt deras tillgång till sanning, rättvisa och gottgörelse.

Patricia Ariza Flores -Konsthistoriker från Universidad Nacional de Colombia, människorättsförsvarare  och ordförande för colombianska teatersamfundet och viceordförande för Teatro La Candelaria. Hon är rådgivare till organisationen Reiniciar och medlem i nätverket” Kvinnor för fred”. Hennes arbete är inriktat mot att försvara och skydda kvinnors  och internflyktingars  rättigheter. Genom teater och ett kulturellt perspektiv stödjer hon gottgörelsen för kvinnor och internflyktingar.

Datum:   Måndagen den 18 maj.

Tid:         9:00-11:00.  Kom gärna i god tid . Vi serverar frukost från 8:40.

Lokal:     Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, 9º tr. Stockholm.

Språk:    Spanska med svensk tolkning

Anmäl dig till seminariet  senast den 15 maj kl.18:00 på  http://simplesignup.se/event/60835

För ytterligare information kontakta Claudia Polo på claudia.polo@humanrights.se eller telefon: 070-559 53 42

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg