FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

2015

Det blir ett nytt spännande år för civilsamhället i Colombia och för uppbyggandet av fred i landet. Genom projektet ”Colombia: att trygga fred i landet härjat av världens längsta konflikt” fortsätter Colombiagruppen arbetet med att informera den svenska allmänheten om situationen för fred och mänskliga rättigheter i Colombia, uppmärksamma frågor som är aktuella under de pågående fredsförhandlingarna och följa upp de lokala processer som kan bidra att driva fram de förändringar som krävs för att kunna uppnå hållbar fred. Detta görs bl.a. genom att lyfta goda exempel och konstruktiva lösningar som det colombianska civila samhället använder sig av i sin verksamhet. Särskilt kommer erfarenheter lyftas från de mest utsatta rättighetsbärarna som traditionellt inte får sina röster hörda, såsom kvinnor, unga och barn, minoriteter, jordbrukare samt hbtq-personer.

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg