FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Foto: Graffiti Mujer

Latinamerikainstitutet och Colombiagruppen inbjuder till konst- och diskussionsafton med det colombianska konstnärskollektivet Graffiti Mujer 

Cartografía Sur är en colombiansk feministisk organisation som arbetar med kvinnofrågor sedan  år 2007. De använder konsten som medel för att uppmärksamma människorättssituationen, stärka lokalsamhällen och främja en hållbar utveckling där kvinnor, ungdomar, hbtq-personer, urfolk och afrocolombianer kan påverka beslutsfattande om frågor som motsvarar lokala samhällsbehov, processer för regional integration, och fredsuppbyggande.

Cartografía Sur driver rörelsen Graffiti Mujer, vilken består av mer än trettio grupper och har sin verksamhet i Bogota, Cali och Medellín. Deras arbete är inte begränsat till målandet av graffiti   utan kopplas även till opinionsyttring, öppnande av alternativa kommunikationskanaler och   social mobilisering kring frågor som anses viktiga för lokala processer. Centrala frågor i Graffiti Mujers verksamhet är problematiken kring sexuellt våld mot kvinnor under Colombias långa interna konflikt och deras rätt till gottgörelse och att få veta sanningen samt kvinnors deltagande i uppbyggande av fred.

Under kvällens föreläsning kommer en av ledarna i Cartografía Sur, Karina Santos Matiz, att berätta om det arbete som Graffití  Mujer  genomför, vilket i korthet syftar till att främja kulturen av icke-våld mot kvinnor och uppmärksamma deras roll som politiska subjekt. Efter föreläsningen följer ett samtal om graffiti, motstånd och social mobilisering mellan Karina Santos Matiz och konstforskaren Peter Bengtsen.

Karina Santos Matiz är samhällsvetare, forskare och filmskapare. Hon är även projektansvarig för Cartografía Sur:s skola för det visuella minnet ”Warmi Nayra – Mujer que Mira” och Graffiti Mujer. Hon är också engagerad i rörelsen Kvinnor för Fred.

Peter Bengtsen, lektor och forskare vid Avdelningen för Konsthistoria och visuella studier, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet. I sin bok “The Street Art World” analyserar Bengtsen vad som kännetecknar gatukonst, och på vad sätt denna uttrycksform skiljer sig från exempelvis offentlig konst.

Språk: Spanska med svensk översättning

Datum: Tisdag den 11 november

Tid: 18:00 – 20:00

Lokal: Sensus möte, Klara södra kyrkogatan 1, 9º tr. Stockholm

För anmälningar och ytterligare information om evenemanget kontakta Claudia Polo,claudia.polo@humanrights.se. Mobil: 070-559 53 42 

 

Colombiagruppen har bjudit in Graffiti Mujer till MR-dagarna som i år äger rum i Umeå.Läs mer om MR-dagarna:
http://www.mrdagarna.nu/igm_event/33-feministisk-graffiti-oppnar-rum-for-fred/

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg