FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Loggan Colombiagruppen - MR dagarna

Karina Santos Matiz från graffitikollektivet Graffiti Mujer (Graffiti Kvinna) utmanar maktstrukturer och könsroller genom okonventionella medel där de återtar det offentliga rummet. Genom graffiti kräver de respekt för sina mänskliga rättigheter i konfliktens Colombia.

I november får Colombiagruppen besök av konstnärskollektivet Cartografía Sur och deras projekt Graffiti Mujer, en rörelse som består av mer än trettio grupper och har verksamhet i Bogota, Cali och Medellín. Deras arbete är inte begränsat till målandet av graffiti utan kopplas även till opinionsyttring, öppnande av alternativa kommunikationskanaler och social mobilisering kring frågor som anses viktiga lokalt.

Under MR-dagarna 2014 kommer Karina Santos Matiz,en av ledarna i Cartografía Sur att berätta om det arbete som genomförs av Graffiti Mujer, vilket i korthet syftar till att främja kulturen av icke-våld mot kvinnor och uppmärksamma deras roll som politiska subjekt. Problematiken kring sexuellt våld mot kvinnor under Colombias långa interna konflikt och deras rätt till gottgörelse och att få veta sanningen, samt deras deltagande i uppbyggande av fred är centrala frågor i rörelsens verksamhet.

Graffitin används som verktyg för att öka deltagande, debatt och kunskap bland kvinnor, stärka demokratiska samhällsprocesser. Kulturen och konsten används som en väg till social förändring.

Karina Santos bjuder även på diskussionsafton i Stockholm.  För anmälningar och ytterligare information om evenemanget>> Graffiti Mujer: Motstånd, konst och fred

Läs mer om Mänskliga rättighetsdagarna 2014 >> http://www.mrdagarna.nu/se-hela-programmet/

 

 

 

 

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg