FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Colombias framtid – delaktighet, mänsklig säkerhet och hållbar utveckling för unga

Hur påverkas unga av den väpnade konflikten i Colombia? Vilken roll kan barn och unga spela i byggandet av ett fredligt samhälle? Och vad kan unga i Colombia lära av hur vi arbetar med ungas deltagande i Sverige?

I Colombia är mer än hälften av invånarna under 26 år, men unga inkluderas inte alls i de samtal och diskussioner som pågår om fred – barn och unga ses som offer för den väpnade konflikten och inte som aktörer.

Genom projektet ”Colombias framtid” kommer fem unga colombianer till Sverigeför att möta svenska ungdomar och beslutsfattare. I projektet vill Colombiagruppen synliggöra hur unga påverkas av den väpnade konflikten och våldet i sina lokalsamhällen, men också lyfta fram den centrala roll unga i Colombia spelar för möjligheten att skapa en hållbar och långsiktig fred. Vi vill även ge möjligheter till utbyte och reflektion tillsammans med unga i Sverige och studiebesök på svenska organisationer och institutioner som främjar ungas deltagande.

Gruppen kommer att besöka Stockholm, Umeå och Uppsala 3-13 maj 2014.

I samband med besökte bjuder vi in till offentligt seminarium i Stockholm:

Unga bygger fred: colombianska ungdomar samtalar med unga svenska fredsbyggare

Tisdag 6 maj kl 18-20 Stockholm på Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm. Fika och mingel från 17.30: vi bjuder på smörgås och kaffe/te. Anmälan till karin.bodin@svenskakyrkan.se senast  5 maj.

Hur påverkas unga av den väpnade konflikten i Colombia? Vilken roll kan barn och unga spela i byggandet av ett fredligt samhälle? Och vad kan unga i Colombia lära av ungas deltagande i Sverige? Möt fem colombianska ungdomar med olika erfarenheter, i ett samtal med unga som bygger fred i Sverige.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg