FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Brev till Sveriges utrikesminister –

Sverige uppmanas att ta en framträdande roll inför ett eventuellt fredsavtal i Colombia

Förra veckan skickade Colombiagruppsmedlemmarna Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Kyrkan och Peaceworks ett brev till Utrikesminister Carl Bildt samt Chefen för Utrikesdepartementets Amerikaenhet, Maria Lundqvist. I brevet uppmanade organisationerna Sverige till att ta en framträdande roll i samordningen av givare inför ett eventuellt fredsavtal i Colombia. Nedan kan man läsa brevet i sin helhet.

Utrikesminister Carl Bildt

Maria Lundqvist, Chef för Amerikaenheten (UD-AME)

Kopia till: Marie Andersson de Frutos, Sveriges ambassadör i Colombia

Ämne: Behov av givarkonferens för Colombia inför stundande möjligt fredsavtal

Bästa Carl och Maria,

Vi skriver till er för att inleda en dialog om Sveriges och det internationella samfundets möjligheter att bidra till en hållbar fred i Colombia i fall av ett fredsavtal mellan landets regering och FARC.

Representanter för Colombiagruppen har nyligen deltagit i en konferens i Washington DC om fredsförhandlingarna i Colombia, organiserad av Washington Office on Latin America (WOLA). Konferensen arrangerades för att få upp Colombia på agendan, så att alla involverade aktörer, såsom FN, OAS och de länder som har nära relation till Colombia, samordnar sig och är förberedda inför ett eventuellt fredsavtal.

Internationell forskning visar att den första tiden efter att ett fredsavtal har slutits är kritisk; 50 procent av alla fredsavtal misslyckas i sina ansatser inom fem år. Om detta gyllene tillfälle för Colombia inte ska äventyras behöver övergången planeras väl. En framgångsrik övergång till fred kommer uppenbarligen att kräva stora resurser, särskilt civilsamhället kommer att behöva stöd i denna kritiska period.

Dock anser WOLA och andra organisationer som vi träffade i Washington att förberedelserna i Colombia inte är tillräckliga och att uppföljningen av ett fredsavtal behöver planeras mer konkret.

Med utgångspunkt i ovanstående oro föreslår vi att:

  • Sverige tar initiativ till att kalla till en givarkonferens för fredsbyggandet i Colombia, som kartlägger vad olika aktörer kan bidra med inför ett fredsavtal.
  • Sverige snarast möjligt tar upp frågan med andra regeringar, däribland USA:s, samt samordnar med EU och inleder dialogen om detta med Colombias regering.

Om konferensen blir verklighet, hoppas vi att båda parter i fredsförhandlingarna deltar, liksom ett flertal regeringar, civila samhällets organisationer, FN, samt andra internationella institutioner såsom IMF och regionala utvecklingsbanker.

Agendan skulle kunna innehålla bland annat:

  • Hur fredsprocessen kan finansieras.
  • Att FN:s Department of Peacekeeping Operations (DPKO) under Generalförsamlingens försorg bidrar med närvaro i landet, dels för att verifiera fredsavtalets implementering, dels bidrar i processen med kunskaper kring avväpning, demobilisering och återanpassning (DDR), Säkerhetssektorreform (SSR) och övergångsrättvisa.
  • Åtaganden från diverse aktörer att politiskt och finansiellt stödja processen vidare i ett stadium av post-konflikt.

 

Colombiagruppens syfte är att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter i Colombia och långsiktigt bidra till en hållbar fred. När Colombias regering och FARC offentliggjorde att de inlett samtal välkomnade Colombiagruppen detta i ett gemensamt pressmeddelande, där vi särskilt lyfte vikten av att inkludera kvinnor i fredsprocessen. Colombiagruppens medlemsorganisationer har genom sitt arbete i Colombia stöttat civilsamhällets initiativ för att inkluderas i diskussionerna om fred, till exempel under mötet Cumbre nacional de mujeres y paz i oktober 2013. Vi har även under våra externa aktiviteter i Sverige kontinuerligt lyft frågor om fred och vikten av civilsamhällets och kvinnors deltagande i processen, till exempel vid ett riksdagsseminarium i december 2012.

Vi vill passa på att gratulera Sveriges ambassadör och ambassad-teamet i Colombia för ett aktivt arbete för att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen, mycket har kunnat gå framåt just tack vare ambassadens enträgna stöd. Ambassaden har också på ett framgångsrikt sätt sökt bilda nya allianser med andra aktörer, till exempel med företagsorganisationer för fred, en grupp vars aktiva deltagande i processen är avgörande.

Nu när Sverige tillsammans med UNDP är ansvarig för givarkoordineringen i Colombia vill vi få in ytterligare en dimension i vårt stöd till kommande fredsavtal genom att föreslå detta initiativ till en givarkonferens.

Vi tycker att det är viktigt att det internationella samfundet förbereder sig nu när ett fredsavtal snart kan bli verklighet i Colombia. Vårt bidrag i detta sammanhang är att verka för och stödja det civilsamhällets fulla och aktiva deltagande i fredsprocessen.

Med vänliga hälsningar,

Undertecknande,

Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare

Fonden för mänskliga rättigheter

 

Annica Sohlström, generalsekreterare

Forum Syd

Sofia Walan, generalsekreterare

Kristna Fredsrörelsen

 

 

Solveig Lagerhall, kanslichef i Stockholm

PeaceWorks Sweden

 

Maria Lundberg, chef regionteam
Svenska kyrkans internationella avdelning

 
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg