FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

2014

Under år 2014 arbetar Colombiagruppen med två olika projekt.

 

Informationsprojekt om Colombias sociala och väpnade konflikter

Colombiagruppen vill med detta informationsprojekt öka kunskapen om hur civilbefolkningen i Colombia upplever de olika konflikterna i sitt land; både den väpnade konflikten och de konflikter som påverkar fattiga och marginaliserade människors möjligheter att själva ha inflytande över sin utveckling. Hur ser konfliktdynamiken ut? Vilka goda erfarenheter och konstruktiva lösningar kan de själva och andra aktörer bidra med för att samhället ska bli mer inkluderande och rättvist? Vilka paralleller finns med det svenska samhället och hur kan dessa utbyten av tankar och erfarenheter bidra till ett mer inkluderande och rättvist Sverige?

 

Colombias framtid – delaktighet, mänsklig säkerhet och hållbar utveckling för unga

Projektet tar fokus på att stärka och uppmärksamma ungas centrala roll i strävan efter en hållbar fred. Fem unga colombianer kommer till Sverige i början av maj 2014 för att möta svenska ungdomar och beslutsfattare i Sverige.

Projektet syftar till att öka kunskapen och förståelsen i Sverige för hur ungas situation i Colombia ser ut idag, till exempel hur de i dagsläget påverkas av den väpnade konflikten och tillgång på vapen i sina lokal-samhällen. De unga colombianerna bör i sin tur ha fått en inblick i hur unga involveras i beslutsfattande i Sverige och vilka mekanismer som finns.

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg