FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Under MR-dagarna anordnade Colombiagruppen seminariet Colombia – när jordkonflikt och väpnad konflikt möts

Under seminariet togs följande frågor upp: vad händer med den colombianska civilbefolkningens mänskliga rättigheter när jordkonflikt och väpnad konflikt möts? Vilket juridiskt skydd finns och hur efterlevs detta?
Medverkande: Johana Rocha, Tierra Digna, Américo Mosquera, Cocomopoca.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg