FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Seminarium den 29 november 2013 – Att vinna pris i fredens och de mänskliga rättigheternas namn – vem får pris och vilka konsekvenser har detta?

Referat

”Priset fungerar som en skottsäker väst för männsikorättsförsvarare”

De tre colombianska MR-pristagarna, Jacqueline Rojas, Islena Rey Rodriguez och Etilia Martiza Trigos berättade om sina erfarenheter som människorättsförsvarare i Colombia. Alla tre har blivit mycket utsatta på grund av sitt arbete, både fysiskt och psykiskt. Islena Rey Rodriguez vittnade exempelvis om attacker hon varit med om, efter den senaste attacken 2009 skadades hennes arm och hon förlorade dess rörlighet till ca 50 procent. Alla hennes kollegor har antingen tvingats i exil eller mördats. Detta är inte en ovanlig situation för människorättsförsvarare i Colombia.

De tre kvinnorna är överens om att priset de fått har gett dem dels ett erkännande av deras arbetes betydelse och dels extra skydd och säkerhet. Jacqueline Rojas liknar priset vid en skottsäker väst, de har fått en synlighet, nationellt och internationellt, som ökar deras fysiska säkerhet. Gärningsmännen tänker sig för en extra gång innan de attackerar. Priset har också gett dem möjlighet att få träffa högt uppsatta tjänstemän, såsom i EU-parlamentet, på svenska UD och Riksdagen, för att tala om deras erfarenheter.

På frågan om att vinna den här sortens pris kan föra något negativt med sig, svarar först alla tre nekande. Sedan påpekar Etilia Martiza Trigos att hotbilden i vissa fall kan öka under en kort tid. Av hennes erfarenhet i Trujillo, Colombia, så har ökad uppmärksamhet i nationell media lett till ökad utsatthet. Exempelvis skändades en minnesplats de uppfört över de 349 mördade i massakern i Trujillo mellan 1988 och 1994 för några år sedan när hennes organisation blivit omskriven i media. Men Etilia Martiza Trigos avslutar med att påpeka att det är viktigt att de får den här typen av erkännande för att kunna fortsätta kampen för upprättelse av kränkningar av mänskliga rättigheter.

Jacqueline Rojas säger att det är viktigt för dem som människorättsförsvarare att kunna få komma bort från deras vardag som är full av osäkerhet och hot. Här i Sverige kan de ladda sina batterier, hämta andan och här är de fria säger hon.

Alla tre kvinnorna är oerhört tacksamma för stödet de fått och anser att med priset kommer också ett ansvar att fortsätta arbeta för respekten av de mänskliga rättigheterna. De tänker på de unga colombianernas framtid, Jacqueline Rojas understryker ”Vi kvinnor föder inte och uppfostrar inte våra barn till att strida eller dö i kriget”.

”Det är viktigt att ge pris till någon som har makt att förändra”

Said Mahmoudi tog sig an seminariets tema utifrån den kritik han riktat mot att Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW, tilldelas Nobels fredspris år 2013. Enligt Said är OPCW alltför ung som organisation för att förtjäna fredspriset. OPCW etablerades 1997 och har inte hunnit utmärka sig genom sitt arbete som exempelvis det Internationella atomenergiorganet, IAEA gjorde som vann priset 2005. IAEA:s mandat är att arbeta för att kärnvapnen ska avskaffas och organet har funnits sedan 1950-talet. De fick priset efter nästan 50 år av arbete. Till skillnad från OPCW, fick IAEA priset på grund av de utomordentliga insatser som organisation och framför allt dess generalsekreterare gjort vad gäller krisen i Nordkorea och i Iran. IAEA hade även en betydande roll i krisen i Irak, Rumänien och Sydafrika. Enligt Said har OPCW inte gjort något utöver vad deras stadga bemyndigar dem att göra, organisationen har fått pris för att den existerar och inte för att den gjort något särskilt. Saids uppfattning är att Nobels fredspris bör ges till någon som gör något utöver det vanliga och har makt att förändra något. Angående situationen i Syrien påpekade Said att det inte var tack vare OPCW som Syrien slöt avtal om att avveckla sina kemiska vapen utan tack vare diplomatiska påtryckningar. Said avslutade genom att understryka att beslutet om att ge OPCW priset har underminerat Nobels fredspris betydelse och legitimitet.

Moderator Kajsa Övergaard frågade MR-pristagarna vad de skulle önska av oss som sitter i det här rummet och också om det finns något negativt med att få ett pris som detta.

Som svar på den första frågan uppmanade pristagarna alla att fortsätta engagera sig och fortsätta visa sitt stöd för både priset och de organisationer och personer som får det. Exempel på hur det kan göras är genom att skicka brev, anordna seminarier etc eftersom det visar på att det finns ett internationellt stöd samt visar att det finns personer som är närvarande om något skulle hända pristagarna i form av hot eller repressalier.

När det gäller risker så betonade pristagarna att de finns där hela tiden oavsett om de fått ett pris eller inte eftersom det finns en regering som inte respekterar mänskliga rättigheter. Priset har inneburit ett skydd men även ett åtagande för dem att fortsätta det arbete de redan gör även i framtiden.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg