FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

14 mars: Seminarium om hbt-frågor

Catalina Lleras berättar om situationen för hbt-personer i Colombia

Catalina Lleras arbetar på Colombia Diversa (www.colombiadiversa.org). Colombia Diversa är en colombiansk hbt-organisation som arbetar för homo-, bi- och transpersoners mänskliga rättigheter i Colombia och vars arbete är känt i hela Latinamerika. Catalina Lleras är ansvarig för avdelningen hbt-personers mänskliga rättigheter.

colombia diversa

Hbt-personer i Colombia utsätts för stor diskriminering och många utsätts för våld. De här fallen utreds sällan på ett korrekt sätt och därför är det ofta oklart varför de drabbas av våld. Homo- och bisexuella utsätts för stora risker enbart på grund av sin sexuella läggning. 2010 till 2011 registrerade Colombia Diversa 280 mord på hbt-personer. Mellan 2010 och 2011 hade myndigheterna registrerat 60 fall av sexuellt våld och 63 fall av polisövergrepp. I Colombia registreras dock inte våld och brott som riktar sig mot personer enbart på grund av deras sexuella läggning och den verkliga omfattningen av sådana brott är svår att bedöma. Det Interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter har rekommenderat att Colombia bör skapa en särskild enhet för analys och utredning av brott mot hbt-personer. I de fall polisen utreder t ex mord på hbt-personer väljer de ofta att fortsätta diskrimineringen genom att tala om dessa brott som ”passionsbrott” och förbiser information som tyder på att personen utsatts för brott på grund av sin sexuella läggning.

Hbt-personer som sitter i fängelse är ännu mer utsatta än övriga interner och ännu mer än vad de är ute i samhället. De har på samma sätt som heterosexuella par besöksrätt av sin partner, men denna rättighet erkänns inte. Hbt-personer som visar ömhetsbetygelser på öppen plats riskerar att utsättas för diskriminering och våld.

De paramilitära grupper som fortfarande agerar i Colombia utför ”sociala rensningar” där hbt-personer hotas till livet och mördas. Omfattningen av dessa brott är okänd.

I Colombia finns inte ännu någon specifik lagstiftning för hbt-personers rättigheter. Särskilt rätten till hälsa är en viktig rättighet. Hbt-personer fortsätter att diskrimineras inom hälso- och sjukvården.

Lyssna på när Catalina Lleras berättar mer om hbt-personers situation i Colombia torsdagen den 14 mars 2013 kl. 18.00 – 19.30. Catalina Lleras talar spanska, men hennes presentation översätts till svenska.

Vi bjuder på fika!

Plats: MR-Fonden/Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, vån 9

 

Arrangeras av Colombiagruppen, ett samverkansprojekt mellan tolv svenska organisationer, varav fem har fältkontor i Colombia. Gruppen har som mål att främja en hållbar fred i Colombia genom stärkandet av demokratisk samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg