FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Huvudbild t Vår verksamhetssidan (beskuren)

Vår verksamhet

MR-Fonden vill i sin verksamhet visa hur folkrätten och de folkrättsliga instrumenten kan användas för att påverka samhällsutvecklingen i demokratisk och fredlig riktning. Detta görs genom utbildning, opinionsbildning, informationsarbete, övervakning och internationellt samarbete. I verksamheten ges stöd till kapacitetsutveckling hos såväl samarbetsorganisationer i andra länder som organisationer i Sverige. I syfte att verka som katalysator och främja samordning mellan olika aktörer, agerar MR-Fonden ofta i samarbete med andra organisationer, både i Sverige och internationellt.

I sitt arbete strävar MR-Fonden efter en tydlig koppling mellan verksamheten i Sverige och internationellt. Detta innebär att MR-Fonden tar tillvara erfarenheter från de utländska samarbetspartnerna, samtidigt som erfarenheter vunna genom verksamheten i Sverige ska komma samarbetspartnerna i andra länder till del.

Utöver arbetet med att direkt främja mänskliga rättigheter arbetar MR-Fonden för att tydliggöra rättighetsperspektivets innebörd och praktiska betydelse.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg