FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyheter

Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa välkomnar att delta på Seminarium om ”Samisk Sanningskommission”

Seminarium 25 januari 13:30 – 16:00
”Samisk Sanningskommission”  

 

Välkomna till årets första nätverksarrangemang!

I såväl Sverige som Norge och Finland pågår processer för att få till stånd sanningskommissioner relaterade till historiska övergrepp mot samerna. Svenska Sametinget har beslutat att arbeta för en sanningskommission och sedan en tid tillbaka har en utforskande process förts i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO). I Norge tog Stortinget i juni beslut att arbeta för en sanningskommission och även i Finland avancerar processen.

Josefina Skerk, ledamot i Sametinget och drivande i frågan under flera år, kommer att berätta om arbetet för en svensk sanningskommission och vilka utmaningar som finns.

Katri Linna, Senior Legal Adviser på Civil Rights Defenders, ger oss det senaste angående rättegången mellan Girjas sameby och staten, där domen i hovrätten väntas falla 23 januari.

Detta är ett tillfälle för oss som i huvudsak arbetar med frågorna i andra länder att följa en sanningskommission på nära håll. Vi tror att det finns en stor potential för ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte inom ramen för denna process som kommer att utspela sig under kommande år.

Tid och datum: 13:30-16:00, 25 januari
Plats: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, vån 9
Anmäl senast 23 januari till: fredrik.svensson@humanrights.se 

 

Datum: 18 Jan, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS