FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyheter

Samernas nationaldag och en kort kommentar om seminariet ”samisk sanningskommission”

Idag, den 6 februari, uppmärksammar vi samernas nationaldag med en kort kommentar från MR-Fondens seminarium den 25 januari där vi tillsammans med Josefina Skerk (ledamot i Sametinget), Katri Linna (Senior Legal Adviser på Civil Rights Defenders) och Maria Ericson (forskare vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt) diskuterade en möjlig samisk sanningskommission.

På seminariet konstaterades att regeringen har gjort en historisk finansiell satsning på Sametinget, men att behovet av ökade kunskaper och engagemang från såväl regeringen som civilsamhället är fortfarande stort och en viktig faktor för att i dagsläget kunna ta steget mot en samisk sanningskommission. Trots Girjasmålets svårtolkade dom så var utfallet positivt och lyfter relevanta frågor, vilket i sig möjliggör ökade kunskaper och kan vara ett steg närmare en samisk sanningskommission.

Fördelarna med en sanningskommission är att den är direkt involverad med de som utsätts för övergrepp, liksom att den kan bidra till förändring genom policies, praxis och relationer.

Bild seminarium samisk sanningskommission

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

- Är du intresserad av att veta mer om samernas nationaldag, läs här.

- Är du intresserad av samisk historia och repatriering, läs här.

- Är du intresserad av övergångsrättvisa och alternativt sanningsökande som metod, läs vår skrift med fall från Sverige, Colombia och Burma här.

- Mellan den 5-9 februari firar Sametinget hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Idag är vår kollega Fredrik Svensson på plats i Östersund för att delta på invigningen av Staare2018 rum utanför Rådhuset. Kontakta honom på 070-5650274 eller fredrik.svensson@humanrights.se om ni har några frågor.

Datum: 6 Feb, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS