FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyheter

Rekommendationer till UD inför Colombias UPR-granskning 2018

Inför Colombias universella periodiska översyn (UPR) 2018 lämnar MR-Fonden tillsammans med andra medlemsorganisationer i Colombiagruppen rekommendationer till Utrikesdepartementet.

Staten har inte helt följt rekommendationerna från UPR 2008 och 2013. Allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, överträdelser av internationell humanitär rätt och hög straffrihet fortsätter råda. Det är avgörande att den colombianska staten samarbetar med FN för att göra framsteg och kunna uppnå en rättvis och hållbar fred.

UPR-granskningen av Colombia sker den 10:e maj.

Läs rekommendationerna här

Datum: 23 Apr, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS