FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyheter

MR-dagarna 2017

  

Välkommen på våra seminarier

 mr-logga-lila-stor-300x236

Besök oss gärna i vår monter: nr 31

 

Torsdag 9 november 2017 15:00 – 16:00 Konferensrum 14

28. Civilsamhället som sanningssökare – exemplet svenska kyrkan och samerna

Paneldeltagare: Ingrid Inga, Josefina Skerk.

Moderator: Fredrik Svensson

Sanningssökande är en del av alla de processer och mekanismer som en stat använder för att komma tillrätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt under samlingsnamnet övergångsrättvisa. Alternativt sanningssökande kommer oftast till på initiativ av civilsamhället som ett svar på staters oförmåga eller ovilja att ta tag i dessa historiska kränkningar av mänskliga rättigheter. I Sverige utkom under 2016 en antologi som redogör för ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. Vad finns det då för styrkor och svagheter med alternativt jämfört med officiellt sanningssökande? Under seminariet utforskas alternativt sanningssökande som metod med svenska kyrkans arbete för att klarlägga kyrkans roll i det historiska förtrycket av samerna som utgångspunkt. Seminariet kopplar till MR-Fondens publikation ”THE TRUTH FROM BELOW – Alternative Truth Seeking Experiences from Sweden, Colombia and Burma”.

Språk: Svenska

 

Torsdag 9 november 2017 16.30 – 17.30 Konferensrum 19

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Paneldeltagare: Claudia Mejía, är generalsekreterare för kvinnoorganisationen Sisma Mujer  och Viviana Machuca, representerar det ekumeniska fredsnätverket DiPaz.

Fredsavtalet som Colombias regering och FARC undertecknade under hösten 2016 har beskrivits som en stor framgång för kvinnors rättigheter och medvetenheten om att jämställdheten måste öka om hållbar fred ska kunna skapas i Colombia. I fredsavtalet beskrivs kvinnor som aktörer i konflikten som är avgörande för en hållbar fred men när Colombias befolkning skulle folkomrösta om avtalet inleddes en massiv kampanj mot fredsavtalet där genus- och jämställdhetsaspekterna lyftes fram. Nästa vecka bjuder Colombiagruppen två colombianska kvinnor för att samtala om påverkan som dessa diskussioner har för kvinnors rättigheter och de utmaningar som kvinnor bör bemöta under genomförande av avtalet.

Språk: Spanska med simultantolkning till svenska

Arrangeras tillsammans med Colombiagruppen www.colombiagruppen.se    

 

Kontakta oss på vår infomail om ni har några frågor: info@humanrights.se

 

Datum: 8 Nov, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS