FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Internationella rådet

Ett internationellt råd bestående av personer med expertkunskaper och bred erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter i olika världsdelar, har fungerat som en referensgrupp för MR-Fondens kansli och styrelse. Genom sin erfarenhet och sitt breda kontaktnät har det Internationella rådet bidragit till att öka kvaliteten på MR-Fondens arbete och säkerställa att verksamheten sätts i ett globalt sammanhang.

Rådsmedlemmar

Gustavo Gallón , Colombia
Hanny Megally, Egypten
Alice Miller, USA
Chidi Anselm Odinkalu, Nigeria
Sriprapha Petcharamesree , Thailand
Francisco Soberón, Peru
Agnes Abuom, Kenya
Turgut Tarhanli, Turkiet

 

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg