FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Om MR-Fonden

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som bildades 1991 av Amnesty Internationals svenska sektion, Diakonia, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Svenska Kyrkan.  Sedan 2008 är Sensus Studieförbund huvudman för MR-Fonden.

Vision

MR-Fondens vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter samt har verktyg för att utkräva dem.

Mission

MR-Fondens mission är att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt. Vi vill därigenom främja respekten för och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Vi lägger särskild vikt vid att höja kompetensen inom området mänskliga rättigheter hos stat, kommun och civilsamhälle samt att stärka utsatta gruppers rättigheter.

Målgrupp

I Sverige består den huvudsakliga målgruppen av beslutsfattare, myndigheter, journalister och organisationer. I samarbetsländerna är MR-Fondens ena målgrupp de människorättsorganisationer, som direkt berörs av Fondens stöd men även dessa organisationers egna målgrupper, som ofta är lokalbefolkning respektive myndigheter.  Den andra målgruppen i det internationella arbetet är nyckelpersoner hos myndigheter och rättsväsende.

Finansiering

Finansieringen av Fondens verksamhet sker huvudsakligen via bidrag från svenska myndigheter, fonder och stiftelser samt via intäkter från utbildningar och andra uppdrag.

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg