FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Gqual - #changethepicture

Kampanj för jämn könsfördelning på internationella poster  

Rätten till tillfredställande levnadsstandard

…däribland att få tillräckligt med mat och kläder samt en lämplig bostad.

Rätten till utbildning

Grundskoleutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfritt, tillgänglig för alla.

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta gör vi genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer.

 

Huvudbild t Utbildningssidan (beskuren)

Utbildning och uppdrag

MR-fonden arbetar med utbildning inom mänskliga rättigheter.Vi hjälper myndigheter, företag, organisationer och beslutsfattare att få ökad kunskap kring vad det innebär att arbeta rät­tighetsbaserat i praktiken. Vi skräddarsyr alltid utifrån era behov. Mänskliga rättigheter är både enkelt och svårt. Det bygger på en enkel princip […]

Läs mer »
Huvudbild t Internationellt-undersida (beskuren)

Internationellt

MR-Fonden arbetar internationellt med stöd till människorättsorganisationer. I detta arbete har vi  tre huvudsakliga fokusområden: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; globala och regionala system till skydd för mänskliga rättigheter samt mr i konflikt och postkonflikt – det som brukar kallas övergångsrättvisa. Dessa arbetsområden genomsyras av MR-fondens övertygelse om […]

Läs mer »
Huvudbild t Information-påverkan-undersida (beskuren)

Påverkan

MR-Fonden arbetar med information och påverkansarbete. Via seminarier, debattartiklar, informationsinsatser och publikationer vill vi bidra till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och en bred diskussion om mänskliga rättigheter i samhället. MR-Fonden arbetar även för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Vi […]

Läs mer »
MR-Fonden lyckades knyta ihop säcken och få våra deltagare att förstå hur mänskliga rättigheter är relevanta i deras vardag.
Läs mer »
MR-Fonden [...] has been a key actor for Plan’s work for children’s rights at the African Commission on human and peoples’ rights.
Läs mer »
Är det inte hög tid att våra beslutsfattare ser till att Sverige börjar leva upp till rätten till hälsa i asylprocessen?
Läs mer »

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg